100908
Biografia Marka Kraussa:
Rozdział -1
Rozdział -2
Rozdział -3
Rozdział -4
Rozdział -5
Rozdział -6
Rozdział -7
Rozdział -8
Rozdział -9
Biografia Natalii Pietrzak Krauss:
Rozdział -1

Historia Warszawskiego Nikifora
---------------------------------------------------
Pierwszy Kontakt ze sztuka to zaczęło się gdy mama kupiła w Szczawno Zdrój w latach 1965 roku album z Rysunkami pt " Rysunku z Wietnamu " Autora Wojciecha Zukrowski wydanie w 1955 " Wydawnictwo - Sztuka - Warszawa "
www.ekspansja.eu Ekspansja