83736

Kronika wg Marka Kraussa od 27 sierpnia do 2 września 2018 rok wg aktualności / turystyka Warszawa - Praga południe / biografia mama - druga wojna światowa / książka autora antoni Tomczyk PT Abyśmy mogli wybaczy od 17 do 22 strony/Poniedzałek Biografia 


Do Przasnysza doszła informacja ze bliza się największy wróg polaków - Hitlerowcy 

Poniedziałek aktualności

Dowiedziałem się że zmarł kombatant jako harcerz szarych  szeregów, mieszkał na ulicy twarda w domu nauczyciela  razem z  żoną koło ulicy miedzianej w Warszawie wg moich informacji wynika że człowiek  każdy który w czasie wojny należał do Harcerstwa automatycznie zostaje kombatantem nawet jak nie brał udziału w walce  np w powstaniu warszawskim Właśnie ten Kombatant zwolnił się z udziału w  powstaniu warszawskim bo opiekował się chorą  matka a teraz będzie stała warta honorowa podczas pogrzebu

Poniedziałek turystyka Praga południe

Niedaleko ulicy Angorska poznałem znaną  Parę które zajmowała się ogrodnictwem spotkaliśmy się pierwszy raz   podczas otwarcia wystawy  w teatrze małym w Warszawie gdzie zakupili  obraz Pt Ryba łowi rybę i ten obraz znalazł się w czasopiśmie  kwietnik

Poniedziałek sztuka

Od dzisiaj rozpoczynam malowanie serii  Pt mini spódnica dla allegro charytatywne

Wtorek biografia


Rodzicie byli dokładniej informowany przez media oraz przez pomiedsyv przyjaciół z zachódu podjęli decyzję żeby zabrać to co najcenniejszyxze złoto i dzięci i udawali się do najbliższej granicy czyli Rosją 

Wtorek aktualności

Dowiedziałem się że  te same leki które się  brało dwa miesiące  temu i kosztowały 300 zł teraz kosztują  600 zł

Wtorek turystyka Praga południe

Niedaleko ulicy Dąbrowiecka  mieszkała znana malarka Krystiana  Robb Narbutt  która ode mnie kupowała obrazy  udając  biedną  była bardzo bogata a, ja poznałem ją  na wystawie w królikarni

Wtorek Książka 


Nr 17 fragment sytuacja międzynarodowa sprzyjała bolszewikóm 


Środa Historia

1800 zmarł Marcin in eon min koreański męczennik   Bez wahania wyznał, że jest katolikiem, więc przeniesiono go do Cheongju, gdzie został poddany torturom
. Następnie został wysłany do więzienia w Haemi (skąd pochodził), gdzie spotkał młodego chrześcijanina Franciszka Yi Bo-hyeona.
Obaj pomimo stosowania różnych kar obydwaj otwarcie wyznawali swoją wiarę w Boga. Został zabity kamieniem przez strażnika więziennego 9 stycznia 1800 r


Środa aktualności

Coraz więcej Polaków wyjeżdża do byłej Jugosławii bez biura podróży

Środa turystyka Praga południe

 Ulica Gocławska niedaleko tej ulicy mieszkał Jerzy Jackiewicz który był pierwszym właścicielem obrazu z serii miasto kotów i był pierwszym który napisał krytykę do mojego katalogu pt " Świat Marka Kraussa" oraz specjalne dla mnie napisał wydarzenia na temat oblężenia Leningradu. Oraz zrobił wykład na temat mojej sztuki w DPS  kombatant Legionowo teraz, zachorował na Alzheimera był zasłużonym kombatantem  który specjalizował się w mapach  wojskowych  podczas drugiej wojny światowej

Środa sztuka tv

Obejrzałem film Pt " czułe miejsca" prod Polskiej z 1980 roku, film opowiada o tym że światem rządzi  się telewizja, a jedyną komunikacja to jest kolej podmiejska a reszta pojazdów  została unieruchomiona stoją po bokach jako złom, znamy aktorzy to Michał Juszczakiewicz, Anna Nehrebecka, Mariusz, Dmochowski, Ania Seniuk

Czwartek Historia

3 rok Lucjusz Eliusz Lamia  Został konsulem w 3 n.e., następnie był legatem w Germanii a potem prokonsulem Afryki w 15/16 n.e..
W 22 Lamia został wybrany namiestnikiem Syrii, ale nigdy go nie puszczono na prowincję. Przez dekadę nominalnie tylko zarządzał Syrią.
Gdy w 32 zmarł prefekt miasta Pizon Pontifex, na jego miejsce Tyberiusz mianował Lamię.
Lecz Lamia był prefektem stolicy tylko przez rok, gdyż zmarł przy końcu roku 33. Uczczono go cenzorskim pogrzebem

Czwartek aktualności

Zmarła nauczycielka z warszawskiej siennej 88 która miała  mój najstarszy  obraz Pt  droga samochodowa , która informowała mnie że moja była żona spała na jej klatce schodowej oraz dokarmiała  ją  mówiła tez ze moja była spała u sąsiadki która też jej pomagała ale Maria na drugi dzień sprowadziła swoich kolegów i o mało tej sąsiadki nie okradli

Czwartek turystyka Praga południe

Niedaleko ulicy Jakubowska jest biurowiec Zajmują  się podatkami    całe biuro Obstawione jest moimi Obrazkami oraz dali  specjalne zlecenie które już zostało wykonane mapa dla firmy holenderskiej

Czwartek sztuka tv

Obejrzałem film Pt " Ucieczka z nowego Jorku" prod. USA z 1981, film opowiada o tym że nowy Jork został zamieniony na dożywotnie więzienia i znany przestępca który miał być więźniem tego miasta dostał zadanie żeby wydobyć prezydenta USA w zamian za  wolność, znany aktor  Kurt Russell

Piątek Historia
3 rok Marek Waleriusz Messala Messalinus  
polityk rzymski okresu początku pryncypatu. Syn znanego mówcy i polityka Waleriusza Korwina. Senator, konsul w 3 p.n.e., namiestnik prowincji Panonia w 6 n.e., w 9 n.e. uzyskał oznaki triumfalne. Był także jak ojciec uważny za dobrego mówcę.Tacyt podaje, że na pierwszym posiedzeniu senatu po śmierci Augusta złożył wniosek o składanie coroczne przysięgi na imię Tyberiusza. Po procesie Pizona złożył wniosek o postawienie złotego posągu w świątyni Marsa Mściciela jako podziękowanie za pomszczenie Germanika. Wniosek został odrzucony przez Tyberiusza.

 Piątek Aktualności

Dowiedziałem się że w Śródmieściu nowoczesny dom komunalny który został oddany do użytku już nie nadaje się do zamieszkania i teraz do do lokali zastępczych musi wyprowadzić 147 rodzin w  tym moi znajomi z warszawskiego podwórka

 Piątek turystyka Praga południe

 Niedaleko ulicy Mlądzka znajduje się market oraz McDonald który kupił ode mnie 17 obrazów wisiały  rok i potem zniknęły bo wyjechały do USA  moja znajoma z pracy widziała te  obrazy w tamtym  barze i  mnie o tym powiadomiła

 Piątek sztuka tv

Obejrzałem film Pt " Mocne Uderzenie"  prod. Polskiej z 1966 roku, film opowiada że Jerzy jedzie z narzeczoną  do urzędu stanu cywilnego ale do ślubu nie dochodzi bo inna dziewczyna wzięła Jurka za swego narzeczonego  który ją oszukał i okazało się że Jerzy ma Sobowtóra który jest znanym piosenkarzem, znani aktorzy to Magdalena Zawadzka, Jerzy Turek,, Wiesław Michnikowski oraz Jarema Stępowski

Sobota Historia

 3 rok Publiusz Korneliusz Tacyt historyk rzymski   Pochodził zapewne z arystokracji prowincjonalnej i urodził się prawdopodobnie w Galii[a]. Retoryki uczył się u Kwintyliana. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi przedstawicielami kultury swej epoki, zwłaszcza z Pliniuszem Młodszym. Zaręczony w roku 77 z córką konsula Juliusza Agrykoli – zdobywcy Brytanii i jej namiestnika, zawarł z nią wkrótce potem związek małżeński (bezdzietny).Tacyt był homo novus, czyli pierwszym w rodzie, który objął wyższe urzędy i wszedł do senatu. Pełnił urzędy kwestora , pretora konsual w końcu prokonsula które odsuwały go od pracy historyka podjętej po świadomym zrezygnowaniu z zawodu retora (mówcy). W Dialogu o mówcach wyjaśniał, że w czasach niedostatecznej swobody słowa zawodu tego nie sposób dobrze wykonywać.
Najpewniej jako pierwszą wydał pracę De vita et moribus Iulii Agricolae ("Żywot Juliusza Agrykoli", 45 rozdziałów), poświęconą teściowi, lecz malującą jego życie na szerokim tle historycznym. Później napisał pierwszą monografię etnograficzną obcych plemion – Germanię (46 rozdziałów), w której odbiorcę uderza rzetelność i obiektywizm autora. Kilka wzmianek odnosi się do plemion zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski (lud Lugiów i Wenetów).
Główne dzieła Tacyta stanowią (nie zachowane w całości) Dzieje ("Historiae") i Roczniki – od śmierci boskiego Augusta ("Annales – ab excessu divi Augusti"). W pierwszym opisywał w 14 księgach okres historii Rzymu od Galby do Domicjana (69-96 n.e.). W drugim, obejmującym 16 ksiąg – dzieje dawniejsze, od panowania Tyberiusza do rządów Nerona (14-68 n.e.). Starał się w swych pracach o obiektywizm; pisał według zasady sine ira et studio (bez gniewu i stronniczości), umiejętnie korzystając z dostępnych źródeł. Mimo to, opisując konflikty cesarzy z senatem, opowiadał się wyraźnie po stronie tego ostatniego. Na pierwszym planie stawiał cnotę (łac. virtus), wyznając pogląd, iż od wartości moralnej ludzi i ich postępków zależy bieg dziejów. Za historycznie uwarunkowane uznawał głębsze zjawiska dziejowe, takie jak przejście od republiki do cesarstwa (pryncypatu).

 Sobota Aktualności
 Dzisiaj nawiązałem kontakty z Neurologiem którego  poznałem jakieś 25 lat temu jego ojciec też uprawiał ten zawód  pracował w przychodni dla niepełnosprawnych koło baru Gruba Kaśka w Warszawie

 Sobota turystyka Praga południe

Niedaleko ulicy  Rapperswilska mieszka Deweloper  jego syn ma niezwykłe hobby obserwowania przystanków komunikacji miejskiej

 Sobota sztuka tv

 Obejrzałem film Pt " Wejście Smoka" prod. USA i Hongkong z 1973 rok  film opowiada o tym że wywiad brytyjski, zwrócił się do   mistrza walk Wschodnich  by wziął udział w konkursie  sztuki walki na prywatnej wyspie, Gdzie ma sprawdzić  co się naprawdę tam dzieje , znany aktor Bruce Lee

 Niedziela Historia
3 rok Fraates I (? – ok. 171 p.n.e.) – król Partów w latach ok. 176 p.n.e. - 171 p.n.e.
Był synem Priapatiusa. Podjął kilka wypraw wojennych, których najważniejszym rezultatem był podbój plemienia Mardów zamieszkującego góry Elburs na południe od Morza Kaspijskiego. Fraates następnie przesiedlił je, nakładając nań obowiązek obrony tzw. Bram Kaspijskich — ważnego przejścia strategicznego. Przed śmiercią, wbrew tradycji plemiennej, swym następcą uczynił swego młodszego brata, Mitrydatesa I. Zdecydował się na ten krok zapewne z obawy przed sporami dynastycznymi, miał bowiem (jak podają źródła) wielu synów zrodzonych z konkubin.

Niedziela aktualności

Dowiedziałem się że mój kolekcjoner które w okresie socjalizmu prowadził sławną firmę przewozową jest stanie agoni z powodu zaniku płuca obustronnie / jest właścicielem mojego obrazka znany na cały świat Pt " Portret Nikifora" o ten obraz się znany polityk w stanie spoczynku

Niedziela turystyka Praga południe

 Niedaleko ulicy Targowa znajduje się amerykańska firma Fritolay  były dyrektor tej firmy kupił mój obraz Pt Wielkie Pranie na aukcji Rempex za 600 zł w 1998 roku oraz zamówił ode mnie obraz Pt " Firma" dla dużej firmy na Węgrzech

  Niedziela sztuka tv  

 Obejrzałem film Pt " Tato" prod Polskiej z 1995 roku, film opowiada o tym że teściowa kieruje chorą  psychicznie córką  żeby odebrać zięciowi dziecko   , znani aktorzy to Bogusław Linda, Cezary  Pazura, Dorota Segda , oraz Teresa Lipowska
www.ekspansja.eu Ekspansja