fotogracja zrobiona w 1974 roku w poli foto z związku napisania pozegnalniego wiersza
Poprzednie